Over de hospice

Hospice Kromme Rijnstreek aan de Kruisboog in Houten is in maart 2011 geopend. Het hospice biedt ruimte aan mensen die niet thuis kunnen of willen sterven.  Het hospice wordt ook wel bijna-thuis-huis genoemd, waarmee het huiselijke karakter deze voorziening wordt benadrukt. Er is ruimte voor 4 gasten, die elk hun eigen kamer hebben. Het biedt ook hun naasten ook de mogelijkheid om hen bij te staan tijdens hun laatste dagen.

hospiceweb

 

De gasten worden begeleid door de huisarts, een vast verpleegkundig team van Buurtzorg en 2 coördinatoren met een team van in totaal circa 100 getrainde vrijwilligers. Gasten komen voor het hospice in aanmerking op medische indicatie.

Het begin

Het initiatief voor het Hospice Kromme Rijnstreek werd genomen in 2005. Na een haalbaarheidsonderzoek werden de stichtingen Hospice Kromme Rijnstreek en de Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek opgericht, met steun van het Rode Kruis afdeling Houten en de serviceclubs Rotary en Lions.
In december 2009 werd de grond gekocht aan de Handboog in Houten, nadat eerder verschillende andere locaties waren onderzocht. Het ontwerp van architect Paul van Eyk (Van der Zee Architecten) werd begin 2011 opgeleverd door bouwbedrijf Van Bekkum.

 

De bouw

De bouw kon plaatsvinden dankzij de medewerking van verschillende particulieren en organisaties, die bereid waren daarvoor een geldlening of subsidie te verstrekken. De exploitatiekosten van het hospice worden gedekt door rijksbijdragen, eigen bijdragen van de gasten en giften, legaten en donaties. Steeds meer ziektekostenverzekeraars bieden de mogelijkheid om via de aanvullende ziektekostenverzekering de eigen bijdrage in de kosten van het verblijf in het hospice te verzekeren.
Het hospice geniet de steun van verschillende organisaties, zonder dat het verbonden is aan een bepaalde kerkelijke richting of levensbeschouwing.

Meer informatie over het Hospice Kromme Rijnstreek is te vinden op hun website.

Copyright © 2019 Week van het Hospice
top