Loterij 2017

De uitslag van de trekking 2017.

Heeft u een prijs gewonnen neemt u dan contact met ons via info@weekvanhethospice.nl of met Michel Tombroek op nummer 030-2445975 (taarten.nl). Prijzen kunnen geclaimd en opgehaald worden tot en met 30 maart 2018. Uitreiking van de prijs vind uitsluitend plaats na overhandigen van het originele lot.

Vergunninghouder: Organisatiecomité Week van het Hospice. Voor informatie: info@weekvanhethospice.nl
De opbrengst komt geheel ten goede aan het Hospice Kromme Rijnstreek.  De loten mogen enkel worden verkocht tegen de prijs van 5 euro per lot en niet worden doorverkocht aan derden.  Uitgifte 2500 stuks. Trekking: Houten, Makeblijde, 9 december 2017, onder toezicht van oud-notaris mr. J.G. de Boer.
Vergunning verstrekt door de Gemeente Houten op 21 juni 2017, kenmerk C/158029

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © 2018 Week van het Hospice
top